VIZUÁLNÍ IDENTITARůzné situace … různý přístup

Rádi si Vaši představu vyslechneme a společně sestavíme řešení